Menu

Advocaat Richard over Recht


Letselschade advocaat nodig? Verhaal uw schade!

Het kan ons allemaal overkomen dat we een letselschadeadvocaat nodig hebben. Dit is een meester in rechten die zich bezig houdt met het verhalen van geleden schade. Hierbij kan het gaat om zowel materiële als immateriële schade. In Nederland hebt u vele verschillende gespecialiseerde letselschadeadvocaten. Hierbij kijkt de advocaat in kwestie precies naar de geleden schade. Heel erg vervelend natuurlijk als u een letselschadeadvocaat nodig hebt. Een ieder kan dit in zijn leven meemaken om een letseladvocaat nodig te hebben! Natuurlijk zit niemand hier op te wachten maar het kan zomaar gebeuren zonder u erg in hebt! Bijvoorbeeld bij een ongeluk of wanneer u het slachtoffer bent geworden van zinloos geweld. 

Een beroep doen op een letselschadeadvocaat  Een letselschadeadvocaat kan er voor zorgen dat u uw schade vergoed krijgt. Dit doet hij (of zij) door de schade goed te bekijken en hier een kostenplaatje aan vast te maken. Bijvoorbeeld voor kapotte spullen maar ook naar de geleden emotionele waarde. Wettelijk gezien is een verdachte indien hij veroordeeld is voor het misbedrijf verplicht om mee te werken aan dit traject. Letselschade of letsel kan lichamelijke of geestelijke schade zijn. Hierbij spreken we van materiële schade en immateriële schade. Bij immateriële schade kunt u bijvoorbeeld denken aan de hinder en problemen die iemand ondervind na het voorval. Bijvoorbeeld wanneer iemand slachtoffer is geworden van zinloos geweld kan deze nog maanden bang zijn. Slachtofferhulp kan hierbij helpen maar vergoed niet altijd schade. Wel hebt u de mogelijk om een eenmalige vergoeding te vragen van slachtofferhulp. Dit staat echter in het niets met het bedrag dat de advocaat kan eisen. Stappen in het proces De advocaat kan eerst een brief sturen naar degene die de schade heeft berokkent om minnelijk te schikken. In dit voorstel wordt een bedrag voorgesteld om te betalen om de geleden schade te betalen. Wanneer de verdachte hier niet mee akkoord gaat kan men naar de rechter stappen. De rechter zal dan bepalen of het gevraagde bedrag betaald moet worden. Belangrijk is om goed op te letten welke advocaat u inschakelt. Het beste is te kiezen om voor een topadvocaat maar deze kost veel geld. Wanneer u juridische bijstand hebt zal dit worden betaald voor u. Zo niet dan moet u het zelf betalen. De gemiddelde prijzen van een advocaat zijn rond de 150 euro per uur. Bij topadvocaten kan dit nog veel duurder zijn. De verzekering zal dit dan in veel gevallen in eerste instantie afwijzen. Belangrijk is dat u dan duidelijk maakt aan de verzekeraar dat u perse deze advocaat wilt omdat deze naar uw idee het beste uw zaak kan behartigen. Ik wens u in ieder geval veel succes bij uw zaak!

Over ons

Advocaat Richard over Recht

Hallo allemaal, ik ben Richard. Ik ben een rechter die al aan het werk is sinds de jaren '70, en daarvoor was ik een tijdje advocaat. Mijn hele leven heb ik besteed met mijn neus in de boeken: voor mijn plezier én voor studie (hoewel deze elkaar vaak overlappen). Ik ken vrijwel alle wetten die ons land op dit moment aanhoudt, en natuurlijk ook de wetten die vroeger golden, maar nu niet meer. Over deze wetten wil ik het in mijn blog hebben. Waarom zijn deze wetten afgeschaft? Zouden ze in deze tijd echt niet meer passen? Wie beslist welke wetten niet meer nodig zijn? Veel plezier met lezen.